Hur du får rena, vita, friska tänder

Tändernas namn och nummer

Har du suttit hos tandläkaren någon gång och lyssnat på deras sätt att namnge och numrera tänderna? I Sverige används ett namngivningssystem som kallas för FDI-systemet, även kallat det tvåsiffriga systemet eller ISO-notationen.

tänderna i över- och underkäken

I FDI-systemet är munnen indelad i fyra kvadranter:

  1. Överkäken till höger
  2. Överkäken till vänster
  3. Underkäken till vänster
  4. Underkäken till höger

Dessutom refereras ibland tänderna till deras typ, som incisiver, hörntänder, premolarer och molarer. Detta hjälper tandläkare och tandvårdspersonal att kommunicera exakt vilken tand de refererar till under behandling och diagnos.

Varje kvadrant har nummer 1-8 för permanenta tänder, där 1 är centrala incisiven (framtanden) och 8 är den tredje molaren (även känd som visdomstanden).

För mjölktänderna, används nummer 5-8 i varje kvadrant. Så tand 11 är den övre högra centrala incisiven hos en vuxen, och tand 85 skulle vara den nedre högra andra mjölktanden hos ett barn.

Så många tänder har vi

Visdomständerna medräknat får man normalt 16 tänder i varje käke. Det är dock inte alla som får dem, och hos vissa kan de finnas men ändå ligga så pass djupt i tandköttet att de ”göms”.

Totalt har man alltså vanligtvis 28 eller 32 tänder, beroende på om visdomständerna kan räknas med eller inte.