Hur du får rena, vita, friska tänder

Hos tandläkaren

Inom tandvården jobbar man, som inom annan vård, i team bestående av olika yrkesgrupper. Den yrkesgrupp som alltid har det yttersta ansvaret för patient och behandling är tandläkaren.

I Sverige omfattar idag utbildningen för tandläkare fem års heltidsstudier. Studierna leder sedan till den yrkeslegitimation, som krävs för att få verka som praktiserande tandläkare.

Hos tandläkaren på tandläkarbesök

Tandläkare ställer diagnoser och behandlar både tänder och käkområdets vävnader. De har rätt att skriva ut vissa läkemedel, däribland smärtstillande och lugnande sådana samt antibiotika.

Inte bara tandläkare som jobbar med tandvård

Tandläkaren verkar ofta i samarbete med en tandhygienist, vars uppgift är att med hjälp av bl.a. plack- och tandstensborttagning hålla patientens mun frisk. I och med att det är ett legitimerat yrke får de dessutom ställa diagnoserna tandlossning och hål i tänderna. Tandhygienister har också en roll som rådgivare vad gäller patientens munhygien.

Till sin assistans har tandläkaren även en tandsköterska, som har 1,5 års heltidsstudier vid Yrkeshögskolan bakom sig. Han eller hon kan få delegation av tandläkaren att utföra sysslor som att röntga eller ge lokalbedövning.

Förutom det kliniska arbetet ingår en del administrativa göromål, bland annat att ta emot patienter i klinikens reception. I likhet med tandhygienisten informerar tandsköterskan också förebyggande om tandhälsa och hur man bäst sköter om sina tänder.

Hjälpmedel ordinerade av tandläkaren, såsom proteser och bettskenor, tillverkas av tandteknikern som därför också ses som en del av arbetsteamet. Denna hantverkarmässiga profession arbetar vid ett laboratorium, antingen anställda eller som egenföretagare.

För att kunna skapa fullvärdiga tandersättningar krävs ett nära samarbete med tandläkaren, då substituten måste ”skräddarsys” för patienten i fråga.

2 Kommentarer

  1. Fatima

    Förekommer det tandläkare som jobbar utan yrkeslegitimation?

    • TandUpplysningen

      Hej! En del vårdgivare kan i vissa fall anställa tandläkare utan legitimation, för en praktik eller ett vikariat. Det rör sig då antingen om en tandläkarstudent som hunnit längre än termin 9, eller en tandläkare som utbildats utanför EU/EES. Om så är fallet måste den praktiserande först ha klarat både ett kunskapsprov och ett språktest.