Hur du får rena, vita, friska tänder

Tandläkarundersökningen – så går den till

Innan ett tandläkarbesök bör man förbereda sig på två sätt: dels genom att borsta tänderna, dels genom att ringa och meddela kliniken ifall man skulle vara förkyld. När man sedan kommer till tandläkaren för undersökning får man ibland börja med att fylla i en hälsodeklaration.

Den information man anger där är viktig för tandläkaren, eftersom faktorer som mediciner och allergier kan påverka valet av behandling. Olika sjukdomar och tobaksvanor är också viktiga saker att berätta om, då de kan försämra läkningsförmågan.

Efter att man har fyllt i formuläret tas eventuellt röntgenbilder. På dem kan man upptäcka bland annat tandsten, felställningar och dold karies. Att ta röntgenbilder är dock inte nödvändigt vid varje besök.

Utrustning som används vid tandläkarundersökningEfter att ha visats in i behandlingsrummet får man installera sig i tandläkarstolen – vanligtvis i liggande läge, men det finns möjlighet att få sitta upp. Själva undersökningen inleds med att tandläkaren går igenom tänderna med hjälp av en spegel och en slags krok, för att se om något område har angripits av karies.

Tandläkaren känner då på tänderna för att hitta mjuka, infekterade partier eller konkreta hål. Hittar han eller hon något hål så får man en ny tid för att laga det. Genom att granska tandkött och omgivande ben kontrolleras också huruvida det finns tecken på tandlossning.

Fler saker som kollas vid tandläkarbesök

Käklederna, tandköttsfickorna och munnens slemhinnor sätts också under lupp för att eventuellt vidta förebyggande åtgärder. Käklederna kan uppvisa symptom exempelvis om man har ovanan att gnissla tänderna för mycket.

Vid en mätning av tandköttsfickornas djup kan man hitta plack och tandsten, som båda antyder att tandlossning kan vara på gång. Slemhinnorna i munnen undersöker man därför att förändringar där kan, även om det är väldigt sällsynt, vara tecken på cancer eller annan sjukdom.

Slemhinnorna skvallrar ofta om kroppens generella hälsotillstånd – får tandläkaren syn på något som verkar konstigt så kan man få en remiss till en specialist.

När undersökningen efter ca 20-30 minuter är över får man utvärdera resultaten tillsammans med tandläkaren. Man får vara med och bestämma kring de behandlingar som eventuellt behöver utföras, och man informeras om kostnader och andra viktiga detaljer.

Ofta får man avslutningsvis reda på om hur lång tid man kommer att kallas nästa gång, varpå besöket är över och man kan gå hem.

4 Kommentarer

 1. Oscar

  Varför fotograferar man numera tänderna, det har jag aldrig varit med om förut med det fick jag göra nu när jag var hos tandläkaren i förra veckan?

  • TandUpplysningen

   Det gör man för att ta en slags röntgenbild av tänderna. På bilden kan tandsköterskan eller tandläkaren sedan se om där finns något misstänkt karies, eller andra avvikelser.

 2. Amanda

  Hej, jag undrar vad verktygen vid en vanlig undersökning heter och vad betyder det om tandläkaren säger till tandsköterskan t.ex B1 ?

  • TandUpplysningen

   Hej!
   Tack för din fråga! I regel är det en spegel och en sond som tandläkaren använder för att känna efter med. Exakt vad ”B1” syftar på är svårt att säga, men det skulle kunna vara ett mått på hur djup en kariesskada är.