Hur du får rena, vita, friska tänder

Mjölktänder

Mjölktänderna är människans allra första tänder, och börjar synas i spädbarnsåldern. Ofta kommer underkäkens framtänder först, och kindtänderna sist. Allt som allt får barnet 20 mjölktänder och alla ska sedan tappas för att ersättas med permanenta tänder.

Barn borstar sina mjölktänder

Mjölktänderna kallas på latin för ”dentes decidui”. Termen ”decidui” härstammar från det latinska ordet ”decidere”, som betyder ”att falla av”, vilket refererar till att dessa tänder till slut faller ut för att göra plats för de permanenta tänderna. Varje typ av mjölktand har också en specifik latin benämning:

  • Mjölkinsiciver: ”Dentes incisivi decidui”
  • Mjölkhörntänder: ”Dentes canini decidui”
  • Mjölkmolarer: ”Dentes molares decidui”

Dessa tandnamn och termer används inom tandvården för att vetenskapligt beskriva och diskutera mjölktänder.

Vid 6 års ålder börjar man tappa sina mjölktänder

Även om man ska tappa sina mjölktänder är det viktigt att ha god tandvård. Tandhälsa påverkar hela kroppens hälsa och i barnaåren sätter man bra rutiner för resten av livet. Börja tidigt att borsta med tandborste och hjälp ditt barn med tandborstningen.

Runt sexårsåldern börjar sedan de permanenta tänderna att växa fram och stöta bort mjölktänderna, vilket gör att man ”tappar” den. De första av dessa nya tänder sitter bakom de innersta mjölktänderna, och kallas för molarerna.

Runt sex år senare har de flesta av mjölktänderna ersatts av permanenta tänder, som alltså är de tänder man har kvar under hela sitt vuxna liv.

När man tappar en tand som barn är det i många länder brukligt att lägga en liten slant eller gåva under kudden från tandfén, som tar tanden och lämnar denna slant.

1 Kommentar

  1. Undrande mamma

    Är det på något ätt farligt om mjölktänder sitter kvar ”för länge”, är det något fel då? Min son är 13 och har inte tappat alla än.